Farské oznamy 23. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni rok B
6.9. – 12.9.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
6.9.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Tuček, 1.výr. Pondelok 23. týždňa cez rok
Utorok
7.9.2021
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre rodinu
+ z rodiny Výbohovej a Valovčanovej
Sv. Marka, Melichara a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov (sp)
 Streda
8.9.2021
17:00
Vígľaš
   Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie (sl) Patrocínium filiálneho kostola vo Vígľaši
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Magdaléna a Vojtech a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok
9.9.2021
18:00
Vígľaš
+ Štefan a Mária, Martin a Mária a starí rodičia z oboch strán Štvrtok 23. týždňa cez rok
Piatok
10.9.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ dcéra Silvia Piatok 23. týždňa cez rok
Sobota
11.9.2021
8:00
Vígľaš
+ Anna Stančíková Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
12.9.2021
8:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 24. nedeľa v cezročnom období rok B 

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie (sl) Patrocínium filiálneho kostola vo Vígľaši

10:00
Vígľaš
+ rodičia Ján a Anna a starí rodičia z oboch strán
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 
  • Patrocínium kostola „Narodenia Panny Márie vo Vígľaši oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 12.9.2019 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia. 
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnené tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.

Pavel Cerovský, správca farnosti

Vložiť komentár