Farské oznamy 20. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 20. cezročnom týždni rok B
16.8. – 22.8.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
16.8.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Juraj a Emília
+ Ján a Margita
Pondelok 20. týždňa cez rok
Utorok
17.8.2020
18:00
Vígľaš
+ Ján Spodniak a syn Ján
+ Alena Strelcová
Utorok 20. týždňa cez rok
Streda
18.8.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Zuzana Hanulíková, nedožitých    90 rokov Streda 20. týždňa cez rok
Štvrtok
19.8.2020
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Martinku Štvrtok 20. týždňa cez rok
Piatok
20.8.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Jozef Mudrák Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (sp)
Sobota
21.8.2021
8:00
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Vígľaši Sv. Pia X., pápeža (sp)
 Nedeľa
22.8.2021
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 30 rokov manželstva Miroslava a Emílie  21. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  •  Nasledujúci štvrtok je tretí v mesiaci. Preto bude hodinová adorácia v tichu kostola. Adorácia začne o 17:30 a ukončenie s požehnaním bude o 18:45. Všetci ste srdečne pozvaní.

  Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár