Farské oznamy 14. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 14. cezročnom týždni rok B
5.7. – 11.7.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
5.7.2020
8:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta  Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.4 vo Zvolenskej Slatine
Utorok
6.7.2020
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pri operácii pre Jozefa Utorok 14. týždňa cez rok
Streda
7.7.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia a starí rodičia Gajdošoví a Gáburikoví Streda 14. týždňa cez rok
Štvrtok
8.7.2020
18:00
Vígľaš
+ Margita Pavlíková, 1.výr. Štvrtok 14. týždňa cez rok
Piatok
9.7.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Rojík, rodičia a sestry Mária, Emília a Jana Piatok 14. týždňa cez rok
Sobota
10.7.2021
8:00
Zvolenská Slatina
Za BP a uzdravenie pre dcéru Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
11.7.2021
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 90 rokov života Anny  15. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  •  Od pondelka 5.7.2021 v obci Zvolenská Slatina, ktorá spadá do Zvolenského okresu a teda do zelenej farby je možná účasť 75% kapacity kostola miest na sedenie. V kostole vo Vígľaši, ktorý patrí do Detvianskeho okresu a je v žltej semafórovej farbe je možná účasť 50% kapacity kostola miest na sedenie. Tí, ktorí sa nevojdú do kostola, môžu počas omše ostať pred kostolom s primeraným odstupom, kde prídem dať sv. prijímanie. Naďalej sú povinné rúška/respirátory a sv. prijímanie na ruku.
  • Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Opäť bude povinná fyzická účasť veriacich na sv. omšiach, ktoré sú v nedeľu a v prikázané sviatky.

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár