Farské oznamy 13. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok B
28.6. – 4.7.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
28.6.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Emil, Júlia, Mária Kurčíkoví Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka (sp)
 Utorok
29.6.2020
17:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  Sv. Petra a Pavla, apoštolov (sl)
18:00
Vígľaš
+ Peter a rodičia Peter a Magdaléna
Streda
30.6.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mikuláš Ľupták, Juraj a Margita
+ Štefan Ľupták
Streda 13. týždňa cez rok
Štvrtok
1.7.2020
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 80 rokov života Jána a zdravie a BP pre celú rodinu Štvrtok 13. týždňa cez rok
 Piatok
2.7.2021
17:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan, Ján a Jozef  Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie (sv)

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
+ Ondrej Záchenský, 1.výr.
Sobota
3.7.2021
11:30
Zvolenská Slatina
 + Pavel Bombala Sv. Tomáša, apoštola (sv)
 Nedeľa
4.7.2021
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  14. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
+ manžel Pavol Orság, rodičia a brat Pavol
  •  V kostole vo Zvolenskej Slatine a Vígľaši je možná účasť 50% kapacity kostola miest na sedenie. Tí, ktorí sa nevojdú do kostola, môžu počas omše ostať pred kostolom s primeraným odstupom, kde prídem dať sv. prijímanie. Naďalej sú povinné rúška/respirátory a sv. prijímanie na ruku. 
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00. 
  • Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Opäť bude povinná fyzická účasť veriacich na sv. omšiach, ktoré sú v nedeľu a v prikázané sviatky. 
  • ÚPLNÉ ODPUSTKY: Veriaci, ktorý dnes zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik…) požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery. Veriaci, ktorý dnes (od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6.) navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 

 

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár