Farské oznamy 6. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. veľkonočnom týždni rok B
10.5. – 16.5.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
10.5.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Anna a Ondrej a starí rodičia z oboch strán   Votívna omša V čase sejby
Utorok
11.5.2020
18:00
Vígľaš
+ Ján a Emília Budáčoví a rodičia z oboch strán  Votívna omša V čase sejby
Streda
12.5.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ sestra Gizela a manžel Ladislav Streda po 6. veľkonočnej nedeli
 Štvrtok
13.5.2020
17:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  Nanebovstúpenie Pána (sl)
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Vojtecha
Piatok
14.5.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia, syn Peter, brat Ján a švagor Ján Sv. Mateja, apoštola (sv)
Sobota
15.5.2021
8:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.2 vo Zvolenskej Slatine Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
16.5.2021
7:30
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Evu, Štefana, Miroslava a za ich obrátenie  7.Veľkonočná nedeľa
8:30
Vígľaš
Za veriacich farnosti
10:30
Zvolenská Slatina
Za prvoprijímajúce deti
  •  Na základe uznesenia vlády SR a povolenia zo strany KBS od pondelka 19.4.2021 opäť budú bývať verejné sv. omše. Napriek povoleniu budú pretrvávať obmedzenia počtu veriacich v kostole a to 1 človek na 15m2. Tí, ktorí sa nevojdú do kostola, môžu počas omše ostať pred kostolom s primeraným odstupom, kde prídem dať sv. prijímanie. Naďalej sú povinné rúška/respirátory a sv. prijímanie na ruku.
  • Nasledujúci týždeň, konkrétne v pondelok a utorok budú prosebné dni za úrodu. Pobožnosť bude po sv. omši v kostole. 
  • V nedeľu o 10:30 bude prvé sv. prijímanie pre deti zo Zvolenskej Slatiny. Prosím, aby na túto sv. omšu prišli iba prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Pre ostatných bude sv. omša o 7:30 vo Zvolenskej Slatine a 8:30 vo Vígľaši. Modlite sa za týchto 10 detí, aby ich Božia milosť cez Kristovo telo zasiahla a aby sa zamilovali do Krista. 
  • V kostoloch vo Zvolenskej Slatine a vo Vígľaši sú obrazy Božieho milosrdenstva. Sú už požehnané a môžete si ich zadarmo zobrať. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok, teda do konca decembra. Zapisujem celý máj iba prvé výročia a životné jubileá a od júna budem zapisovať všetky ostatné úmysly. 
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár