Modlitba zverenia Banskobystrického biskupstva pod ochranu svätého Jozefa

(Modlitbu predniesol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec dňa 19. marca 2021 vo farskom kostole v Sebechleboch.)

„Svätý Jozef, verný Máriin ženích a pestún Božieho Syna. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život našej diecézy, našich farností, spoločenstiev, rodín i každého jednotlivca. Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné ako Božiu slávu. S radosťou si sa odovzdal Spasiteľovi. Mlčal si, modlil si sa, obetoval i pracoval. Prežíval si ťažkosti i radosti ľudského života a ľudskej rodiny a miloval si. Ľudia ťa skoro vôbec nepoznali, ale o to viac ťa poznal Ježiš. Jeho oči so záľubou hľadeli na tvoj skrytý a jednoduchý život, ktorý sa páčil Bohu.

Svätý Jozef, prosíme ťa o pomoc v potrebách našej diecézy. Zverujeme ti náš náboženský život. Daj, aby naša diecéza a jej farnosti, komunity, spoločenstvá i rodiny boli miestami nábožnosti a svätosti. Prosíme ťa za našich kňazov, rehoľníkov, rehoľnice i všetky zasvätené osoby. Nech príklad tvojho dôverného vzťahu s Božím Synom pomáha každému z nich neustále budovať hlbší vzťah s Kristom.

Prosíme ťa za naše rodiny. Vypros im u Božieho Syna, o ktorého si sa s otcovskou láskou staral, aby každá z nich bola spoločenstvom osôb, ktoré spája láska, obeta a vzájomné odpustenie.

Prosíme ťa za všetkých chorých, trpiacich, opustených i tých, ktorí s námahou a obetavosťou v dnešnej dobe nastavujú svoje životy. Ty sám si neraz prežíval ťažkosti života. Nech tvoj trpezlivý a tichý príklad je pre nich posilou v každodenných námahách a obetách.

Pomáhaj nám všetkým, aby sme neustále, mali pred očami milovaného Boha. Vypros nám silu, aby sme každý jednotlivo a všetci spoločne bojovali proti hriechu, zlozvykom a usilovali sa o čnosti. Daj, aby sme sa čoraz viac snažili o bratskú lásku voči sebe navzájom i voči tým, ktorí nepatria do našej rodiny alebo tým, ktorí nám niekedy ublížili.

Svätý Jozef, bdej nad nami tak, ako otec nad svojimi deťmi, aby sme sa stali obrazom Spasiteľa. Vyprosuj nám u Božieho Syna silu kráčať Božími cestami, čerpať silu z pokladu Božieho slova a Eucharistie. 

Vypros nám v tejto neľahkej životnej a pandemickej dobe Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, zdravie tela i ducha, nehynúcu nádej a vieru v Božiu dobrotu a lásku.

A keď nastane posledný deň a hodina nášho pozemského života, vypros nám spolu so svojou Nevestou, Božou matkou Máriou milosť, aby sme mohli hľadieť na tvár Božieho Syna po všetky veky vekov.  

Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás!“

Vložiť komentár