Avízo Katolíckych novín č.15/2021

Duchovná obnova
Rubrika pripomína, že zmŕtvychvstalý Kristus ponúka pokoj aj v neistote vyplývajúcej zo súčasnej pandémie.

Téma
Približuje, ako sa nedeľa stala dňom odpočinku. Stalo sa to presne pred 1700 rokmi, keď rímsky cisár Konštantín Veľký ustanovil nedeľu ako deň pracovného voľna.

Rozhovor týždňa
Katolícke noviny pri príležitosti stého výročia začiatku pastoračnej činnosti redemptoristov na Slovensku sa rozprávajú s provinciálom rehole Václavom Hypiusom.

Katechéza
Katolícke noviny ponúkajú rodičom sériu pracovných listov. Pomocou nich môžu deti postupne spoznať základné pravdy kresťanskej viery. Prvá časť vysvetľuje, ako nás Ježiš pozýva patriť do jeho spoločenstva.

Listáreň
Ozrejmuje používanie gest pri svätej omši.

Reportáž
Rubrika prináša reportáž o tom, ako prebieha pastorácia v rómskej osade vo východoslovenskej obci Rakúsy.

Vložiť komentár