Farské oznamy na Kvetnú nedeľu B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší vo Veľkom týždni rok B
29.3. – 4.4.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
29.3.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Štefan Kurčík Pondelok Veľkého týždňa
Utorok
30.3.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za zdravie a BP pre celú rodinu   Utorok Veľkého týždňa
Streda
31.3.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Tomáš Merčiak, 1.výr. Streda Veľkého týždňa
Štvrtok
1.4.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Na úmysel celebranta Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
2.4.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
  Veľký piatok
Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota
3.4.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Na úmysel celebranta Biela sobota
 Nedeľa
4.4.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ dcéra Anna, vnučka Lucia a zať Milan  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za veriacich farnosti
  •  Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
  • Na základe rozhodnutia KBS sa Veľkonočné obrady slúžia bez prítomnosti veriacich. Odporúča sa, aby sa veriaci duchovne (resp. pomocou elektronického média) zapojili do týchto slávení doma. 
  • Asi všetci prežívame ťažké obdobie poznačené chorobou a obmedzeniami Covid-19. Dotýka sa to to spoločenskej, kultúrnej ale aj osobnej oblasti. Aj my kresťania zažívame tvrdú ranu úplného obmedzenia verejných bohoslužieb. Na jar v roku 2020 v prvej vlne viac ako dva mesiace a teraz v roku 2021 sa nekonali žiadne zbierky a ofery na kostole a jeho chod. Preto vás chcem poprosiť o elektronické zbierky, ktoré sa budú konať dobrovoľne na účet farnosti. Kto môže prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou, dávam mu do pozornosti čísla účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať. 

Kostol Zvolenská Slatina

IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

Kostol Vígľaš IBAN

SK88 0900 0000 0004 0095 4030

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár