Avízo Katolíckych novín č.11/2021

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, prečo život zo sebadarovania dáva zmysel.

Reportáž týždňa
Predstavuje farnosť Svit, ktorú ochraňuje svätý Jozef.

Rozhovor
Katolícke noviny sa rozprávajú s odborníkom na biblistiku Jozefom Jančovičom o svätom Jozefovi.

Misie
Približujú misijné pôsobenie Petra Majerníka v Tanzánii.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s košickým pomocným biskupom Markom Forgáčom o tom, ako si správne vyberať zo súčasného množstva informácií.

Vložiť komentár