Farské oznamy 1. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. pôstnom týždni rok B
22.2. – 28.2.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
22.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Štefan Kurčík Katedry sv. Petra, apoštola, (sv)
Utorok
23.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Pavel Ozan, Ján a Vilma
+ Jozef a Magdaléna
Utorok po 1.pôstnej nedeli
Streda
24.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Ján Harbut Streda po 1.pôstnej nedeli
Štvrtok
25.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Božena Konôpková, 10. výr.
+ rodičia z oboch strán
Štvrtok po 1.pôstnej nedeli
Piatok
26.2.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Helena, 1.výr. Piatok po 1.pôstnej nedeli
Sobota
27.2.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Na úmysel celebranta Sobota po 1.pôstnej nedeli
 Nedeľa
28.2.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Adam a Gizela Prítulovci  2.pôstna nedeľa B
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za veriacich farnosti
 •  Dnes (od poludnia 21. do polnoci 22. februára) môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha. 
 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 
 • Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 24. januára až do neurčita pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 
 • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
 • Začína príprava detí na prvé sv. prijímanie. Keďže stále trvá zákaz vychádzania a nevieme do kedy bude trvať, nemôžeme čakať. Príprava začne dištančnou formou, tak ako sa učíte v škole. Prvé interaktívne stretnutie bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 24.2.2021 o 18:00 a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 25.2.2021 o 18:00. Stretnutie bude trvať 45 min a budeme pokračovať v harmonograme prvého sv. prijímania, ktorý je na faraslatina.sk. 
 • Na fare si môžete prevziať pôstnu krabičku, ktorú pripravila Slovenská katolícka charita. Do tento krabičky môžete dávať peniaze, ktoré cez pôst ušetríte alebo sa ich zrieknete a na konci pôstu ich zašlete pre tých, ktorí to potrebujú.
 • Asi všetci prežívame ťažké obdobie poznačené chorobou a obmedzeniami Covid-19. Dotýka sa to to spoločenskej, kultúrnej ale aj osobnej oblasti. Aj my kresťania zažívame tvrdú ranu úplného obmedzenia verejných bohoslužieb. Na jar v roku 2020 v prvej vlne viac ako dva mesiace a teraz v roku 2021 sa nekonali žiadne zbierky a ofery na kostole a jeho chod. Preto vás chcem poprosiť o elektronické zbierky, ktoré sa budú konať dobrovoľne na účet farnosti. Kto môže prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou, dávam mu do pozornosti čísla účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať. 
   

  Kostol Zvolenská Slatina
  IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

   

  Kostol Vígľaš IBAN
  SK88 0900 0000 0004 0095 4030

 

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár