Farské oznamy 6. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. cezročnom týždni rok B
15.2. – 21.2.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
15.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Jozef Matúška, 1. výr. Pondelok 6. týždňa cez rok
Utorok
16.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ rodičia Ozanoví, Narodoví a súrodenci Utorok 6. týždňa cez rok
Streda
17.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ rodičia Paulína a Štefan a ich rodičia Popolcová streda
Štvrtok
18.2.2020
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Katarína, František, Štefan a Elena Paprčkovcov Štvrtok po Popolcovej strede
Piatok
19.2.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ rodičia Augustína a Andrej a švagor Ladislav Piatok po Popolcovej strede
Sobota
20.2.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Štefan Kurčík Sobota po Popolcovej strede
 Nedeľa
21.2.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Ondrej Ozan a syn Jozef  1.pôstna nedeľa B
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za veriacich farnosti
  •  Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 24. januára až do neurčita pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 
  • V stredu Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Tento deň je prísny pôst, kedy sa treba zdržať mäsitého pokrmu a iba 3x do dňa sa najesť z toho raz do sýta. 
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  • Po jarných prázdninách začína príprava prvoprijímajúcich detí. Keďže stále trvá zákaz vychádzania a nevieme do kedy bude trvať, nemôžeme čakať. Príprava začne dištančnou formou, tak ako sa učíte v škole. Prvé interaktívne stretnutie bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 24.2.2021 o 18:00 a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 25.2.2021 o 18:00. Stretnutie bude trvať 45 min a budeme pokračovať v harmonograme prvého sv. prijímania, ktorý je na faraslatina.sk.

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár