Avízo Katolíckych novín č.5/2021

Rozhovor týždňa
Rubrika prináša rozhovor s redemptoristom Františkom Skoncom, ktorý poskytuje duchovnú službu pacientom s ochorením COVID-19.

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je zasvätený život výzvou pre človeka a darom pre spoločnosť.

Téma
Približuje spomienky bývalých seminaristov na biskupov Jána Vojtaššáka, Michala Buzalku a Pavla Petra Gojdiča.

Téma
Zameriava sa na dištančné vzdelávanie, ktoré nám ponúka i dobré veci.

Kultúra
Rubrika prináša rozhovor s cirkevným historikom Ľuboslavom Hromjákom o novej publikácii o pápežovi Benediktovi XV., ktorého pontifikát sa odohrával aj počas prvej svetovej vojny.

Vložiť komentár