Farské oznamy 20. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 20. cezročnom týždni
17.8. – 23.8.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
17.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
Za Pavla ako poďakovanie za 50 rokov života Féria
Utorok
18.8.2015
18:00
Vígľaš
+ Mária Sľuková1. výročie Féria
Streda
19.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Dorota
+ Ondrej a Mária
 Féria
Štvrtok
20.8.2015
18:00
Vígľaš
+ Jozef Nosáľ2.výročie Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (sp)
Piatok
21.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Anna a Ondrej+ Margita Sv. Pia X. pápeža (sp)
Sobota
22.8.2015
8:00
Zvolenská Slatina
Za Božiu pomoc pri štátniciach pre Máriu Panny Márie Kráľovnej (sp)

Nedeľa

23.8.2015
7:45
Vígľaš
Za Božiu pomoc a požehnanie pre Annu Spodniakovú k jej 80  rokom   

21. nedeľa v cezročnom období

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

 • Hľadáme pomoc pre úpravu kvetov v kostole vo Zvolenskej Slatine. Kto by chcel pomáhať pri aranžovaní kvetov, výmene vody atď. nech sa prihlási u mňa.
 • Pozývame všetky deti farnosti do nových detských spevokolov, ktoré vznikajú pri kostoloch vo Zvolenskej Slatine a vo Vígľaši. Kontaktovať môžete pre Zvolenskú Slatinu Žofiu Petrincovú
  0908 896 859
  a pre Vígľaš Marcelu Dianiškovú 0911 826 286. Viac informácii o stretávaní sa, nácvikoch a spievaní sa dozviete od týchto vedúcich. Všetky deti sú srdečne vítané.

 

 • Ekonomické oznamy:
  Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 105,76 €, Vígľaš: 87 €
  Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 20€, 20, 20€

 

Vígľaš –  nedeľné čítania Michaela Výbohová a Anna Rončáková

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár