Modlitba a votívne sv. omše za dážď

 

Nekonečný Bože,
v tebe žijeme, hýbeme sa a sme,
prosíme ťa o potrebný dážď,
aby sme mali všetko, čo potrebujeme pre časný život,
a tak s väčšou dôverou túžili po večných hodnotách.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen

 

Vložiť komentár