Avízo Katolíckych novín č.1/2021

Téma
Katolícke noviny prinášajú prehľad najvýznamnejších udalostí v Katolíckej cirkvi na Slovensku i vo svete za uplynulý rok, ktorý bol poznačený pandémiou koronavírusu.

Téma týždňa
Predstavuje novú encykliku pápeža Františka s názvom Fratelli tutti – Všetci bratia.

Duchovná obnova
Pozýva uvažovať o prelomoch času.

Téma
Približuje vzácne spomienky Veroniky Kukučkovej na jej rodného brata – blahoslaveného Titusa Zemana.

Misie
Približujú neľahkú situáciu žien v Južnom Sudáne, ktorým sa usiluje pomôcť Dobrá novina zo Slovenska.

Téma
Rubrika ponúka rozhovor s klinickou imunologičkou a alergiologičkou Jaroslavou Orosovou o dôležitosti imunity pre život človeka.

Vložiť komentár