Avízo Katolíckych novín č.50/2020

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa venujú slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Téma týždňa
Pozýva zapojiť sa do pomoci pri obnove nitrianskej kalvárie.

Rozhovor
Katolícke noviny sa rozprávajú s jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom, OPraem, o významnom 900-ročnom jubileu premonštrátov.

Kultúra
Predstavuje nové vydanie Nového zákona, ktoré aktuálne ponúka Spolok svätého Vojtecha.

Misie
Približujú projekt s názvom Trojkráľová hviezda, ktorý podporí slovenských misionárov.

Rozhovor
Kňaz a člen Spoločnosti Ježišovej Leopold Slaninka, SJ, rozpráva o fenoméne bondoviek a rozoberá, prečo môže byť James Bond aj pre nás aktuálnym vzorom.

Vložiť komentár