Farské oznamy na 1. adventný týždeň rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. adventnom týždni rok B
30.11. – 6.12.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
30.11.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej, Magdaléna, Ondrej, Anna Sv. Ondreja, apoštola (sv)
 Utorok
1.12.2020
6:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta  Utorok po 1. adventnej nedeli
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 18 rokov života Martina
Streda
2.12.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Konôpka, 10. výr. Streda po 1. adventnej nedeli
Štvrtok
3.12.2020
17:00
Vígľaš
+ z rodiny Farbiakovej, Záchenskej a starí rodičia z oboch strán Sv. Františka Xaverského, kňaza (sv)
 Piatok
4.12.2020
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Zvolenskej Slatine  Prvá piatok v mesiaci
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
+ Anna, Július, Mária a Ján
Sobota
5.12.2020
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Tuček Panna Mária v sobotu (ľs)
 Nedeľa
6.12.2020
7:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 2.adventná nedeľa B
8:00
Vígľaš
+ Miroslav Androvič
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života manžela Petra a 80 rokov matky Evy a za 35 rokov sobáša Petra a Moniky
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Vianočné spovedanie chorých a nevládnych (tých, čo nechodím spovedať na prvý piatok) bude 15.12.2020 doobeda. Svojich chorých môžete zapísať na zoznam vzadu na stolíku. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Od decembra budem zapisovať všetky ostatné úmysly. Svoj úmysel mi môžete nahlásiť hlavne v týchto obmedzených časom aj telefonicky. 
  • Aj toto adventné obdobie sa môžete zapojiť do akcie „Anjel“ a stať sa počas adventu anjelom pre niekoho. Celý minulý týždeň ste mohli vhodiť do krabice na stolíku svoje meno a dnes si niekoho vylosujete a budete pre neho anjelom. Môžete sa za neho modliť alebo urobiť voči nemu nejaký dobrý skutom, poprípade mu pod vianočný stromček zabezpečiť darček. Nápadom sa hranice nekladú. Lístok z krabice si môžu vytiahnuť iba tí, ktorí do krabice vhodili svoje meno. 
  • Aj tento školský rok, teda na jar 2021 bude prvé sväté prijímanie. Prihlášky ale aj cely harmonogram prípravy na prvé sv. prijímanie nájdete na nástenke kostola ale aj na farskej stránke faraslatina.sk. Prihlášky mi môžete odovzdať osobne po sv. omši alebo osobne na fare. Prihlásiť svoje dieťa môžete do konca roka. 
  • Aj tento rok budeme sláviť rorátne sv. omše. Budú bývať každý utorok o 6:00 vo Zvolenskej Slatine. Budú to votívne omše ku cti Panny Márie, ktoré budú slávené za tmy iba pri sviečkach. Pozývať na tieto omše aj deti, ktoré si môžete doniesť svoje lampášiky. Kvôli opatreniam hygienika a nariadením vlády, nebudú ako bývali v minulosti raňajky na fare. 
  • Kto by chcel elektronicky podporiť našu farnosť, dávam mu do pozornosti údaje k elektronickej zbierke. Môžete prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou. K dispozícii sú čísla  účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať. 
  • Dnes je zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Kostol Zvolenská Slatina IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

Kostol Vígľaš IBAN: SK88 0900 0000 0004 0095 4030

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár