Farské oznamy 34. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 34. cezročnom týždni rok A
23.11. – 29.11.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
23.11.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Jozef a Anna Tereňoví Pondelok 34. týždňa cez rok
Utorok
24.11.2020
17:00
Vígľaš
+ Pavol, Zuzana a Eva Sv. Ondreja Dung-Laka a spol. mučeníkov (sp)
Streda
25.11.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Ľalík Streda 34. týždňa cez rok
Štvrtok
26.11.2020
17:00
Vígľaš
+ manžel Ľudovít a rodičia z oboch strán Štvrtok 34. týždňa cez rok
Piatok
27.11.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Peter a Elena Kučeroví Piatok 34. týždňa cez rok
Sobota
28.11.2020
8:00
Vígľaš
+ Mária Krnáčová Panna Mária v sobotu (ľs)
 Nedeľa
29.11.2020
7:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  1.adventná nedeľa B
8:00
Vígľaš
+ Katarína a Jozef Výboh
+ Mária, Ján, Ondrej, Helena a Jozef
9:30
Zvolenská Slatina
+ Alica Retková
  • Dnešná nedeľa je Nedeľa Krista Kráľa. V tento deň sa budeme po sv. omšiach pred vyloženou oltárnou sviatosťou modliť modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Od decembra budem zapisovať všetky ostatné úmysly. Svoj úmysel mi môžete nahlásiť hlavne v týchto obmedzených časom aj telefonicky. 
  • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Končí sa liturgický rok „A“ a začíname prežívať prípravu na Vianoce. Cez advent nás čaká viac možnosti ako sa môžeme pripravovať. Na budúcu 1. adventnú nedeľu si prineste svoje adventné vence, ktoré vám pri sv. omši požehnám. 
  • Aj toto adventné obdobie sa môžete zapojiť do akcie „Anjel“ a stať sa počas adventu anjelom pre niekoho. Po sv. omši a celý nasledujúci týždeň môžete lístok zo svojim menom vhodiť do krabice na stolíku a na budúcu nedeľu si niekoho vylosujete a budete pre neho anjelom. Môžete sa za neho modliť alebo urobiť voči nemu nejaký dobrý skutom, poprípade mu pod vianočný stromček zabezpečiť darček. Nápadom sa hranice nekladú. Na lístok okrem mena dajte napr. aj rok svojho narodenia, aby sme sa vedeli lepšie identifikovať. 
  • Aj tento školský rok, teda na jar 2021 bude prvé sväté prijímanie. Prihlášky ale aj cely harmonogram prípravy na prvé sv. prijímanie nájdete na nástenke kostola ale aj na farskej stránke faraslatina.sk. Prihlášky mi môžete odovzdať osobne po sv. omši alebo osobne na fare. Prihlásiť svoje dieťa môžete do konca roka. 
  • V sakristii si môžete zakúpiť knižku „Evanjelium na každý deň“ pre rok 2021. Cena je 4€. 
  • Kto by chcel elektronicky podporiť našu farnosť, dávam mu do pozornosti údaje k elektronickej zbierke. Môžete prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou. K dispozícii sú čísla  účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať. 
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Kostol Zvolenská Slatina IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

Kostol Vígľaš IBAN: SK88 0900 0000 0004 0095 4030

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár