Farské oznamy 33. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 33. cezročnom týždni rok A
16.11. – 22.11.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
16.11.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičov Mrázových a ďalších členov rodiny Pondelok 33. týždňa cez rok
Utorok
17.11.2020
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 45 rokov života Jany Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (sp)
Streda
18.11.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Ján, nedož. 80 rokov Streda 33. týždňa cez rok
Štvrtok
19.11.2020
17:00
Vígľaš
+ Ján Cerovský, 10. výr. Štvrtok 33. týždňa cez rok
Piatok
20.11.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef, 15. výr. Poďakovanie za 50 rokov syna Jozefa a 20 rokov vnuka Jozefa Piatok 33. týždňa cez rok
Sobota
21.11.2020
8:00
Vígľaš
+ Ondrej Valovčan, 2. výr.
+ Miroslav a Jana
Obetovanie Panny Márie (sp)
 Nedeľa
22.11.2020
7:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  34. nedeľa cez rok A
Nedeľa Krista Kráľa
8:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Janu
9:30
Zvolenská Slatina
+ Magdaléna, 1. výr.
  • Verejné bohoslužby sú opäť obnovené s oveľa väčšou účasťou veriacich na sv. omšiach. Od pondelka 16.11.2020 môže byť naplnený kostol do 50% svojej kapacity. Všetci ste srdečne pozvaní na sv. omše, aby sme opäť mohli Bohu vzdávať povinný kult klaňania sa v obete sv. omši.
  • Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. Viac info na faraslatina.sk. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Od decembra budem zapisovať všetky ostatné úmysly. Svoj úmysel mi môžete nahlásiť hlavne v týchto obmedzených časom aj telefonicky. 
  • Najbližší štvrtok je tretí v mesiaci a preto bude pravidelná hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť. Adorácia začne vo štvrtok o 18.00 v kostole vo Zvolenskej Slatine. 
  • Aj tento školský rok, teda na jar 2021 bude prvé sväté prijímanie. Prihlášky ale aj cely harmonogram prípravy na prvé sv. prijímanie nájdete na nástenke kostola ale aj na farskej stránke faraslatina.sk. Prihlášky mi môžete odovzdať osobne po sv. omši alebo osobne na fare. Prihlásiť svoje dieťa môžete do konca roka. 
  • Kto by chcel elektronicky podporiť našu farnosť, dávam mu do pozornosti údaje k elektronickej zbierke. Môžete prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou. K dispozícii sú čísla  účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“ Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať.

 

Kostol Zvolenská Slatina IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890

 

Kostol Vígľaš IBAN: SK88 0900 0000 0004 0095 4030

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár