Elektronické zbierky na farnosť

Asi všetci prežívame ťažké obdobie poznačené chorobou a obmedzeniami Covid-19. Dotýka sa to to spoločenskej, kultúrnej ale aj osobnej oblasti. Aj my kresťania zažívame tvrdú ranu úplného obmedzenia verejných bohoslužieb. Na jar v roku 2020 v prvej vlne viac ako dva mesiace a teraz v roku 2021 sa nekonali žiadne zbierky a ofery na kostole a jeho chod.

Preto vás chcem poprosiť o elektronické zbierky, ktoré sa budú konať dobrovoľne na účet farnosti. Kto môže prispieť jednorázovo alebo pravidelne ľubovoľnou sumou, dávam mu do pozornosti čísla účtov farnosti aj QR kódy. (Zvlášť kostol vo Zvolenskej Slatine a zvlášť kostol vo Vígľaši). Do poznámky napíšte „Milodar.“

Za vaše dary úprimne Pán Boh zaplať.

 

Kostol Zvolenská Slatina:
IBAN: SK37 0900 0000 0000 7162 8890 

 

Kostol Vígľaš
IBAN: SK88 0900 0000 0004 0095 4030 

Vložiť komentár