Prvopiatková spoveď

Prvopiatková spoveď bude v piatok 6.11.2020. Vo Vígľaši od 14:30 do 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 do 17:00. Všetci ste srdečne vítaní. Po sv. spovedi môžete pristúpiť aj k sv. prijímaniu. V kostole však nemôže byť viac ako 6 ľudí súčasne, takže vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť.

Vložiť komentár