Oprava vonkajšej fasády kostola vo Zvolenskej Slatine v roku 1950

V mesiaci máji sa prikročilo k oprave vonkajších múrov kostola. Keďže patrónom vonkajšku kostola boli štátne majetky Vígľaš-Pstruša, podujali sa opraviť vonkajšok v rámci svojho stavebného oddelenia. Cirkevná obec uhradí zo svojich prostriedkov stavebný materiál i mzdy zamestnancov pri opravách a štátne majetky teda poskytli iba lešenie s tým, že si po skončení oprav vezmú späť lešenie. Treba vyzdvihnúť starostlivosť o kostol, s akou sa v tejto práci venoval predseda cirkevnej obce Peter Molec ml.. Starostlivo na všetko dozeral, takže bez neho by kostol nebol býval ešte dlho opravený. Keďže je odborníkom v podnikaní mal celú prácu na starosti.
Dňa 6. augusta 1950 práce už natoľko pokročili, že som mohol po kázni s radosťou oznámiť: „Práce na vonkajšej oprave kostola sú už dokončené, ostáva nám už len postaviť kaplnku Božieho hrobu!“ Začiatkom septembra mužovia a mládenci z farnosti urobili nádvorie kostola. Odkryli sme pritom mnoho hrobov na severnej strane kostola. Medzitým i hromadný hrob pochádzajúci z dávnejšej doby, lebo čiastka kosti bola už rozložená, hoci boli v suchej pôjde. A tak s Božou pomocou došli práce ku koncu a na „Slatinskú hostinu“ nasledujúcu nedeľu 17. septembra 1950 sme za prítomnosti početného veriaceho ľudu požehnali obnovený chrám Boží.

Jozef Murár, farár vo Zvolenskej Slatine

 

Vložiť komentár