Avízo Katolíckych novín č.42/2020

Príloha
Katolícke noviny prinášajú špeciálnu Misijnú prílohu, ktorá obsahuje modlitbu na Misijný mesiac október 2020, články o aktivitách Pápežských misijných diel či o živote kresťanov na Srí Lanke a misijný kvíz o hodnotné ceny.

Reportáž týždňa
Pozýva do farnosti Dolný Kubín.

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, že každý z nás má individuálne misijné pozvanie.

Misie
Pozývajú prežiť Misijnú nedeľu ako celosvetovú výmenu darov.

Téma
Upozorňuje, že kresťanstvo je nezlučiteľné s rasizmom.

Rozhovor
Jan Beránek z Katedry právnych dejín Karlovej univerzity približuje pastoráciu väzenských kaplánov počas norimberského procesu.

Recenzia
Rubrika ponúka recenziu nitrianskeho biskupa Viliama Judáka na knižné dielo Elia Guerriera s názvom Služobník Boha a ľudstva. Životopis Benedikta XVI.

Vložiť komentár