Farské oznamy 28. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 28. cezročnom týždni rok A
12.10. – 18.10.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
12.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jolana a Ondrej, starí rodičia Jozef a Juliana Pondelok 28. týždňa cez rok
Utorok
13.10.2020
18:00
Vígľaš
+ Anna, 1. výr. Utorok 28. týždňa cez rok
Streda
14.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Hroncová, 1. výr. Streda 28. týždňa cez rok
Štvrtok
15.10.2020
18:00
Vígľaš
+ Ján a Magdaléna, syn Ján a rodičia Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (sp)
Piatok
16.10.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Piatok 28. týždňa cez rok
Sobota
17.10.2020
8:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Sliacka, 1. výr. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (sp)
 Nedeľa
18.10.2020
7:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  29. nedeľa cez rok A
8:00
Vígľaš
+ Peter Kučera, 1. výr.
9:30
Zvolenská Slatina
+ Marie Tučeková
  • „Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
  • Vo štvrtok bude vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia zo začiatkom o 19:00. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár