Aký význam má neúplná ruža? Ako funguje?

Som horliteľkou neúplnej ruže a občas mám problém s novými členmi, ktorí do takejto ruže nechcú patriť. Myslia si, že v neúplnej ruži budú menejcennými členmi ružencového bratstva… a budú sa musieť modliť viac ako jeden desiatok ruženca. Vysvetlite nám, prosím, ako neúplná ruža funguje a aký význam má v ružencovom bratstve. (Jarmila)

Na začiatok si pripomeňme čo o neúplnej ruži hovoria Stanovy RB na Slovensku: „Ružencové bratstvo (RB) vzniká a existuje iba vtedy, ak má Živý ruženec. Živý ruženec sa člení na ruže. Ruža je úplná, ak má 20 členov. O úplnosť ruže sa stará horliteľ RB, horliteľ ruže, ale i členovia danej ruže. Každý deň sa tak 20 členov jednej ruže spolu modlí celý posvätný ruženec.

Môže existovať aj tzv. neúplná ruža, ktorá má menej ako 20 členov, minimálne však 3 členov. Členovia neúplnej ruže sa nemodlia zvyšné desiatky a majú takú istú účasť na posvätnom ruženci ako členovia úplnej ruže. V Živom ruženci môže byť iba jedna neúplná ruža. Ak sa uvoľní miesto v úplnej ruži, horliteľ RB preloží ktoréhokoľvek člena z neúplnej ruže na voľné miesto v úplnej ruži.“

Aj tu teda vidíme, akou dobrou pomôckou sú pre nás Stanovy RB na Slovensku, ktoré nám jasne definujú a vysvetľujú fungovanie RB. Preto ich neustále odporúčame ako praktického pomocníka pri nejasnostiach, či neporozumeniach medzi členmi RB. Zároveň Stanovy RB sú pre nás jednotiacim prvkom, keďže sa nimi majú riadiť všetky RB na Slovensku.

Mnohé pochybnosti a mylné predsudky pochádzajú práve z nedostatku poznania. Povzbudzujeme vás preto k tomu, aby ste si aj na spoločnom mesačnom stretnutí na modlitbe členov Živého ruženca odovzdávali tiež informácie o fungovaní vášho RB, prípadne si spoločne čítali články Stanov RB. V Stanovách RB sa napríklad dočítate podrobne aj o tom, čo robiť v prípade, keď vám v neúplnej ruži ostane iba jeden alebo dvaja členovia.

Pocit menejcennosti
Pocit menejcennosti sa dostaví iba tam, kde Ružencové bratstvo nežije ako jedno jediné spoločenstvo. T. j. keď každá ruža žije ako samostatné ružencové bratstvo – stretáva sa samostatne, vedie si „vlastnú“ pokladňu, a ani netuší, koľko ruží ešte vo farnosti je… Častokrát samé horliteľky ruží vytvárajú túto „atmosféru porovnávania sa“, a následne sa bránia presúvaniu „svojich členov“. Majme na pamäti, že žiaden člen RB nie je majetkom ani dedičstvom nikoho. Je otázkou, či v takomto prípade ešte možno hovoriť o ružencovom bratstve.

A naopak, kde RB funguje tak, ako má – teda keď všetci členovia Živého ruženca sa denne modlia svoj desiatok ruženca a stretávajú sa na jednom spoločnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca, ak horliteľ RB s láskou a kompetenciou riadi činnosť RB a tým vytvára jednotu v celom RB, tam ktorýkoľvek člen Živého ruženca nepociťuje menejcennosť. Nech je v ktorejkoľvek ruži, plnením svojich záväzkov jednoducho získava prisľúbené milosti už len tým, že je členom RB.

Význam neúplnej ruže
Pripomeňme si účel založenia RB: „Cieľom je spása duší, neustály pokrok členov ružencového bratstva na ceste ku kresťanskej dokonalosti a šírenie mariánskej úcty.“ Pozývať nových členov do RB nie je teda iba starosť horliteľa RB, či horliteľov ruží, ale tiež moja úloha – ako člena RB, a to v prvom rade svedectvom svojho života.

Ružencové bratstvo je teda otvorené spoločenstvo a práve neúplná (otvorená) ruža vytvára priestor pre prijatie nových členov do Živého ruženca. Odstraňuje tak zlý zvyk, že na vstup do Živého ruženca musí záujemca čakať, kým sa „uvoľní miesto“. Zároveň prakticky a ihneď rieši situáciu, keď zomrie, odsťahuje sa, či odíde člen úplnej ruže. Ak sa takto uvoľní miesto v úplnej ruži, horliteľ RB preloží ktoréhokoľvek člena z neúplnej ruže na voľné miesto v úplnej ruži.

A tak nebojte sa mať v RB jednu ružu „otvorenú“. Uľahčíte si tým fungovanie Živého ruženca. Veď Živý ruženec, ako už jeho názov hovorí, má byť živý. Teda jeho členovia sa neboja zmien, reforiem, či živosti, ktorej prejavom je aj to, že sa členovia RB v ružiach presúvajú…

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 5/2011)

Zdroj: Dominikánske Mariánske Centrum http://dmc.sk

Vložiť komentár