Avízo Katolíckych novín č.38/2020

Téma týždňa
Prináša spomienky profesora Vladimíra Krčméryho na jeho strýka – lekára, politického väzňa a šíriteľa evanjelia – Silvestra Krčméryho.

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, ako nám Božia Matka pomáha porozumieť duchovnému rozmeru bolesti.

Téma
Ponúka rozhovor s Matejom Rajkovičom o tom, ako vďaka svätojakubskej ceste spoznal svoju domovinu.

Reportáž
Približuje pôsobenie Rehole piaristov v Prievidzi.

Misie
Približujú dôsledky koronakrízy, s ktorými zápasí aj Centrum sv. Antona v rwandskej Nyanze, kde pôsobí slovenský rogacionista Vlastimil Chovanec. V tejto africkej krajine sú mnohí ľudia ohrození nielen novým vírusom, ale aj hladom.

Súťaž
Katolícke noviny prinášajú mená 50 vyžrebovaných výhercov detskej prázdninovej súťaže Leto s Bibliou.

Vložiť komentár