Farské oznamy 22. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 22. cezročnom týždni rok A
31.8. – 6.9.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
31.8.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 70 rokov života Jozefa Výboha Pondelok 22. týždňa cez rok
Utorok
1.9.2020
18:00
Vígľaš
+ Mikuláš Kamenský, nedož. 90 rokov Utorok 22. týždňa cez rok
Streda
2.9.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 55 rokov života Anny Streda 22. týždňa cez rok
Štvrtok
3.9.2020
18:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Magdaléna   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)
 Piatok
4.9.2020
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.4 vo Zvolenskej Slatine  Prvý piatok v mesiaci
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
Poďakovanie za 18 rokov života Aničky
Sobota
5.9.2020
8:00
Zvolenská Slatina
Prosba o PB a zdravie pri operácii Márie   Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
6.9.2020
8:00
Zvolenská Slatina
+ Jaroslav Ľupták  23. nedeľa cez rok A
Slávnosť Narodenia Panny Márie, partocínium filiálneho kostola
10:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti

 

  • Chcem poprosiť všetky ružencové matky, aby sme sa stretli. Môžete sa osloviť jednotlivo. Treba do ružencových spoločenstiev vniesť poriadok, keďže v niektorých ružiach chýbajú členovia.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie za nenarodené deti, ktoré sa bude konať každý prvý piatok v mesiaci po sv. omši v kostole vo Zvolenskej Slatine. Cieľom tohoto stretnutia je spoločne formou modlitby odprosovať a bojovať za tých najmenších, ktorí to sami povedať nedokážu.
  • Patrocínium kostola „Narodenia Panny Márie vo Vígľaši oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 6.9.2019 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnené tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár