Avízo Katolíckych novín č.33/2020

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, prečo Nanebovzatie Panny Márie povyšuje celého človeka.

Reportáž týždňa
Predstavuje farnosť sv. Štefana Uhorského v Myjave.

Rozhovor
Rubrika ponúka rozhovor s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom Stanislavom Šestákom.

Mladým
Katolícke noviny predstavujú svätcov, ktorí zomreli ako 33-roční, teda vo veku, v akom bol ukrižovaný Ježiš Kristus.

Rozhovor
Rubrika približuje históriu premiestneného kostola na okraji vodného diela Liptovská Mara.

Vložiť komentár