Avízo Katolíckych novín č.29/2020

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, prečo máme po hriechu vždy príležitosť na pokánie. Posolstvo o Božej milosrdnej, odpúšťajúcej a zachraňujúcej láske patrí medzi najfascinujúcejšie pravdy radostnej zvesti – evanjelia.

Téma týždňa
Približuje morálnu autoritu blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča.

Rozhovor
Rubrika ponúka rozhovor s diplomatom Petrom Stanom, hlavným hovorcom pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie.

Téma
Predstavuje zaujímavé prírodné miesta i sakrálne pamiatky na Slovensku.

Kultúra
Spomína na zosnulého nemeckého kňaza Georga Ratzingera, brata emeritného pápeža Benedikta XVI.

Kultúra
Pripomína život a dielo svetoznámeho hudobného skladateľa Ennia Morriconeho, ktorý veril, že vytvoriť dobrú kompozíciu mu pomáha Boh.

Vložiť komentár