Farské oznamy 12. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 12. cezročnom týždni rok A
22.6. – 28.6.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
22.6.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 35 rokov manželstva Vladislava a Emílie Pondelok 12. týždňa cez rok
Utorok
23.6.2020
18:00
Vígľaš
+ rodičia Ondrej a Zuzana Krnáčoví a starí rodičia Rudolf a Emília Utorok 12. týždňa cez rok
Streda
24.6.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Alexandra, Andrej, Stanislav a Lucia Narodenie sv. Jána Krstiteľa (sl)
Štvrtok
25.6.2020
18:00
Vígľaš
+ rodičia Pavol a Margita Juchoví a Emília Štvrtok 12. týždňa cez rok
Piatok
26.6.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Emília, deti Ján a Emília Piatok 12. týždňa cez rok
Sobota
27.6.2020
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za operáciu Elišky a za zdravie a PB pre rodinu Pálovú      Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
28.6.2020
8:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta  13. nedeľa cez rok A
9:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Emil, Júlia a Mária Kurčíkoví
10:30
Vígľaš
Za veriacich farnosti
  • Na budúcu nedeľu bude prvé sv. prijímanie vo Vígľaši. Preto budú omše v zmenenom čase. Vo Vígľaši budú sv. omše o 8:00 a 10:30 a vo Zvolenskej Slatine bude sv. omša o 9:00. Prosím modlite sa za tieto detí, ktoré majú prvý krát prijať Ježiša vo Sviatosti Oltárnej do svojho srdca.
  • Chcem poprosiť hlavne mladších ľudí, ktorí by sa chceli zapojiť do pravidelného upratovania našich kostolov, aby sa prihlásili v sakrestii kostola. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu našich kostolov. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
  • Pozývame vás na denný kresťanský tábor pre deti od 6 do 12 rokov, ktorý sa bude konať vo Zvolenskej Slatine od 3.8. do 7.8. 2020. Pre prihlásenie na tábor je potrebné doniesť kompletne vyplnenú prihlášku aj s požadovanou sumou po telefonickej dohode s Júliou Pastierovičovou. Tel. číslo nájdete na prihláške, ktoré sú položené pri východe z kostola.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár