Avízo Katolíckych novín č.25/2020

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú prepojenie Božského Srdca Ježišovho a starostlivých sŕdc otcov rodín.

Reportáž týždňa
Pozýva na návštevu farnosti v Partizánskom, ktorú spravuje farár Vladimír Farkaš.

Téma
Približuje biblické texty, ktoré hovoria o chorobách a epidémiách.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor so slovenským kňazom Jozefom Gumenickým, ktorý misijne pôsobí v Českej republike.

Rozhovor
Katolícke noviny sa rozprávajú s cirkevným historikom Ľuboslavom Hromjákom o katolíckom slavizme.

Listáreň
Odpovedá na otázku, ako sa cirkevné právo pozerá na dišpenz a ako by mal dišpenz fungovať v živote kresťana.

Vložiť komentár