Farské oznamy 18. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 18. cezročnom týždni
3.8. – 9.8.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
3.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
Za duše v očistci  

Féria

Utorok
4.8.2015
18:00
Vígľaš
+ rodičia Pavel a Katarína

+ Ján a Zuzana

 

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz (sp)

Streda
5.8.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Katarína, Martin a Mária  

Féria

Štvrtok
6.8.2015
18:00
Vígľaš
+ Margita Kučerová  

Premenenie Pána (sv)

 

Piatok
7.8.2015

17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a Margita Šmidriakoví  

Féria

Prvý piatok v mesiaci

18:15

Vígľaš

Na úmysle celebranta
Sobota
8.8.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Štefan  

Sv. Dominik, kňaz (sp)


Nedeľa

9.8.2015
7:45
Vígľaš
+ Ján  

 

19. nedeľa v cezročnom období

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Dnes 2. augusta možno získať vo farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly.“ Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu) Viac o odpustkoch sa môžete dozvedieť na farskej stránke http://faraslatina.sk
  • Diecézny katechetický úrad BB diecézy v spolupráci s Biskupstvom Banská Bystrica nám ponúka duchovné cvičenia pre dospelých v Penzióne Zornička na Donovaloch. Viac informácii o programe a cene je na plagáte na nástenke a na farskej web stránke.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom. Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:00 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 15:45 – 17:00
  • Ekonomické oznamy:
    Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 112,50 €, Vígľaš: 76,62 €
    Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 50€, 20€

Vígľaš –  nedeľné čítania Krajčovičová a Luptáková

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár