Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2020

Dátum Čas Miesto Akcia
5.6.2020 19:00 Kostol Stretnutie s rodičmi
10.6.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
11.6.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
17.6.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
18.6.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
25.6.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Nácvik obradu
27.5.2020 9:00 – 11:00 Vígľaš Spoveď
28.6.2020 10:30 Vígľaš Prvé sv. prijímanie
3.7.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Nácvik obradu
4.7.2020 9:00 – 11:00 Zvolenská Slatina Spoveď
5.7.2020 10:30 Zvolenská Slatina Prvé sv. prijímanie

 

Vložiť komentár