Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2021

Dátum Čas Miesto Akcia
24.2.2021 18:00-18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
25.2.2021 18:00– 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
10.3.2021 18:00-18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
11.3.2021 18:00– 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
24.3.2021 18:00-18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
25.3.2021 18:00– 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
7.4.2021 18:00-18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
8.4.2021 18:00– 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
21.4.2021 18:00-18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
22.4.2021 18:00– 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
28.4.2021 18:00-18:45 Zvolenská Slatina Skúšky na prijímane
29.4.2021 18:00– 18:45 Vígľaš Skúšky na prijímane
6.5.2021 18:45 – 19:30 Vígľaš Nácvik obradu
8.5.2021 9:00 – 11:00 Vígľaš Spoveď
9.5.2021 10:30 Vígľaš Prvé sv. prijímanie
14.5.2021 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Nácvik obradu
15.5.2021 9:00 – 11:00 Zvolenská Slatina Spoveď
16.5.2021 10:30 Zvolenská Slatina Prvé sv. prijímanie

Vložiť komentár