Avízo Katolíckych novín č.20/2020

Katolícke noviny si pripomínajú sto rokov od narodenia svätého Jána Pavla II.

Téma týždňa
Rubrika približuje tri návštevy Jána Pavla II. na Slovensku v rokoch 1990, 1995 a 2003.

Duchovná obnova
Mapuje najzaujímavejšie a najdôležitejšie momenty života Jána Pavla II.

Téma
Predstavuje osobnosti slovenskej Cirkvi, ktoré pápež Ján Pavol II. blahorečil a svätorečil.

Téma
Vysvetľuje, prečo sa Ján Pavol II. stal mediálnou osobnosťou.

Vložiť komentár