Avízo Katolíckych novín č.2/2020

Duchovná obnova
Katolícke noviny približujú, prečo sme krstom ponorení do Božej lásky.

Téma
Spomína na katolíckeho kňaza Augustína Dršku, ktorý nerobil rozdiely medzi ľuďmi a obetoval sa pre nich.

Rozhovor týždňa
Katolícke noviny sa rozprávajú s Ľubicou Gálisovou o probléme týrania starších ľudí.

Listáreň
Vysvetľuje, čo sú takzvané tridentské sväté omše a za akých podmienok je dovolené ich sláviť.

Rozhovor
Bibiana Filípková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie upozorňuje na nebezpečenstvo šikanovania vo virtuálnom priestore.

Kultúra
Približuje históriu zvonov aj zaujímavosti, ktoré v tomto smere možno nájsť na Slovensku.

Vložiť komentár