Farské oznamy na prvú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok A
30.12 – 5.1.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
30.12.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Mária a Matúš Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
 Utorok
31.12.2019
15:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan a Ján a ich rodičia a starí rodičia  Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána
16:30
Vígľaš
Na úmysel celebranta
 Streda
1.1.2020
8:00
Vígľaš
+ rodičia Ondrej a Katarína, Pavol
+ syn Ondrej a Anna
 Panny Márie Bohorodičky (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
Štvrtok
2.1.2020
17:00
Vígľaš
+ Ondrej Ozan a syn Jozef Štvrtok vo Vianočnom období
Piatok
3.1.2020
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.1 vo Zvolenskej Slatine   Piatok vo Vianočnom období
Prvý piatok v mesiaci
18:15
Vígľaš
+ Ľudovít, 1. výr.
Sobota
4.1.2020
8:00
Vígľaš
+ Ivan Černecký   Sobota vo Vianočnom období
 Nedeľa
5.1.2020
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Anny  2.Nedeľa po Narodení Pána
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • V utorok končí kalendárny rok 2019. Preto je správne poďakovať Bohu za prežitý rok. Sv. omša s ďakovnou pobožnosťou budú vo Zvolenskej Slatine o 15:00 a vo Vígľaši o 16:30.
  • V stredu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu. Na sv. omšiach budeme vzývať Ducha Svätého. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok budem spovedať len pred sv. omšami, keďže sme prednedávnom mali vianočnú spoveď.
  • Kto budete chcieť, môže prísť tráviť Silvester na faru. Od 20:00 do 23:45 budeme na fare a keď každí donesie nejaké dobroty tak sa spoločne pohostíme a pred polnocou sa pôjdeme do kostola poďakovať Bohu za prežitý rok a poprosiť o milosť do budúceho roku.
  • Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie za nenarodené deti, ktoré sa bude konať každý prvý piatok v mesiaci po sv. omši v kostole vo Zvolenskej Slatine. Cieľom tohoto stretnutia je spoločne formou modlitby odprosovať a bojovať za tých najmenších, ktorí to sami povedať nedokážu.
  • Farnosť Zvolenská Slatina vás pozýva na farský rodinný ples spojený s karnevalom, ktorý sa bude konať2.2020 v Reštaurácii pod zámkom na Vígľaši. Cena vstupenky na ples je 1€, ku ktorej je potrebné dokúpiť večeru v hodnote 5€ až 14€. Všetky informácie ohľadom predaja a cien lístkov si môžete prečítať na plagáte, ktorý je umiestnený na nástenke. Vstupenky sa budú dať zakúpiť od 20.12.2019. Prosíme o pomoc pri získavaní vecných cien do tomboly, prípadne o finančný príspevok na ich nákup. Ak sa niekto chce aktívne zapojiť do prípravy a realizácie plesu, nech sa zapíše do zoznamu na stolíku.
  • V nedeľu 19.1.2020 bude prvé organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti. Účasť je nutná. Stretnutie bude po sv. omši tak ako vo Vígľaši tak aj vo Zvolenskej Slatine. Rozpis a harmonogram prípravy detí na prvé sv. prijímanie je na nástenke kostola a na farskej stránke faraslatina.sk.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár