Avízo Katolíckych novín č.51-52/2019

Vianočné dvojčíslo s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2020 prináša:
Duchovná obnova
• potreba ľudskej blízkosti nielen na Vianoce
• Ježišovo narodenie pripomína lásku Boha k ľudstvu

Téma
• vianočné symboly na najznámejšom námestí
• význam mučeníckej smrti svätého Štefana
• výročie Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme
• časy, keď sa deti tešili na deda Mráza
• význam slovenského prekladu Danteho Božskej komédie
• prežila, aby chránila život

Rozhovor
• s hercom a recitátorom Jozefom Šimonovičom
• so športovým komentátorom Alfonzom Juckom
• s kňazom Petrom Slepčanom
• Viera Labudová spomína na manžela Mariána Labudu

Reportáž
• Japonsko – krajina vychádzajúceho slnka
• sviatky v domove dôchodcov

Vložiť komentár