Zbav nás zlého – o. Jozef Maretta

Seminár s otcom Jozefom Marettom: Zbav nás  zlého – 1. časť.

07.02.2020 – 09.02.2020
Zvolenská Slatina (RK kostol, kultúrny dom)
Viac informácií  a prihlásenie  telefonicky  na č. 0905 484586 alebo 0917 715906

Program:

Piatok 7.2.2020 

17:00                            začiatok sv. omšou vo  farskom kostole Povýšenia sv. kríža vo Zvolenskej Slatine
17:30 – 18:15               presun do miestneho kultúrneho domu, registrácia účastníkov
18:15 – 21:30               prednášky a dynamiky  ( o. Jozef Maretta)   – Kultúrny dom

Sobota 8.2.2020

09:00 – 12:30             prednášky a dynamiky  (o. Jozef Maretta)    – Kultúrny dom
13:00 – 15:00              obedná prestávka (obed zabezpečený organizátormi )
15:00 – 18:30              prednášky a dynamiky  ( o. Jozef Maretta)
19:00 – 21:30              sv. omša a adorácia   – farský kostol Povýšenia sv. kríža

Nedeľa 9.2.2020

9:30                              začiatok sv. omšou vo  farskom kostole , potom presun do KD
11:00 -13:00               prednáška záverečné slovo + lúčenie  ( o. Jozef Maretta) – KD

 

Praktické informácie:

Prihlásiť sa môže ktokoľvek od 14 rokov.
Seminár bude prebiehať  dennou formou, teda organizátor nezabezpečuje  ubytovanie a stravu. Zabezpečený bude  len obed 8.2.2020. Ak máte diétne obmedzenia, nahláste ich prosím pri prihlásení.
V prípade, že by mal o seminár záujem niekto z väčšej vzdialenosti, ubytovanie aj stravu (okrem obeda v sobotu) si zabezpečí sám. (možnosť v penzióne Zlatý Dukát, alebo v ubytovni na Vígľaši)
Dopravu  si účastníci riešia individuálne, autobusové  spoje sú v smere od Zvolena  aj Detvy pomerne časté, vlakové  spojenie v oboch smeroch cca  každú hodinu. Viac  na www.cp.sk
Ak prídete vlastným autom, parkovanie je bezplatné a parkovať sa dá na veľkom  parkovisku pri kostole (cca  150 m od kultúrneho domu) alebo na 2 menších parkoviskách pred KD a Jednotou.

Registračný poplatok je  10€. Je potrebné ho zaplatiť  vopred prevodom na účet. Po dohode  možná aj platba v hotovosti.(hlavne pre ľudí zo Slatiny).
Prihlásenie na seminár je platné až po uhradení registračného poplatku. Pri platbe na účet je treba uviesť telefónne číslo ako variabilný symbol a meno účastníka v poznámke.

Údaje k platbe:
– číslo účtu: IBAN SK59 7500 0000 0040 1081 6191,
– variabilný symbol: vaše telefónne číslo,
– poznámka pri platbe – meno účastníka

 

V prípade úhrady  na  mieste v  deň začatia seminára je  registračný poplatok 13 €

Je potrebné si priniesť vlastnú BIBLIU.

Na konci seminára sa budú požehnávať predmety, ktoré si môžete priniesť. 

PRI ONESKORENOM PRÍCHODE ALEBO SKORŠOM ODCHODE alebo pri odhlásení sa zo  seminára SA PENIAZE NEVRACAJÚ.

Vložiť komentár