Farské oznamy na 1. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. adventnom týždni rok A
2.12 – 8.12.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
2.12.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Magdaléna Pondelok po 1. adventnej nedeli
Utorok
3.12.2019
17:00
Vígľaš
+ manžel Ján, bratia Ondrej a Pavel Sv. Františka Xaverského, kňaza (sv)
Streda
4.12.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ starí rodičia Magdaléna, Jolana a Pavel Výbohoví Streda po 1. adventnej nedeli
Štvrtok
5.12.2019
17:00
Vígľaš
+ Ján Martinka Štvrtok po 1. adventnej nedeli
 Piatok
6.12.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Zuzana a Peter Ľalíkoví a ich dcéra Mária   Prvý piatok

Sv. Mikuláša, biskupa (ľs)

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.9 vo Vígľaši
Sobota
7.12.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Za uzdravenie a BP pre Annu   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)   
 Nedeľa
8.12.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  2. Adventná nedeľa
cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
+ rodičia, manžel a syn Konôpkoví
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Aj tento rok príde do našej farnosti Mikuláš. Príde nás pozrieť na sv. omše v piatok keď slávime spomienku sv. Mikuláša. Všetky deti ste srdečne pozvané.
  • Pozývame Vás na prednášku Mgr. Eleny Šubiakovej na tému našich patrónov sv. Cyrila a Metoda a ich misiu na Slovensku. Príďte si vypočuť fakty a odhaliť poklady, ktoré nám Slovákom boli v minulosti Bohom darované. Prednáška bude dnes 1.12.2019 o 15:00 v kostole Povýšenia Svätého kríža vo Zvolenskej Slatine.
  • Naša farnosť sa zapojí do štafetovej adorácie rodín za rodiny, pod záštitou Romana Seka, duchovného správcu Rodinkova. Myšlienkou tejto akcie je, aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 konala 12 hodinová adorácia od 8:00 do 20:00 v nejakej farnosti na Slovensku s úmyslom modliť sa za rodiny. U nás bude adorácia v piatok 20. decembra. Vzadu na stolíku je rozpis, do ktorého sa môžete zapísať na presný čas. Adorovať môže buď celá rodina spolu, alebo iba jeden z jej členov, alebo niekto príbuzný zo širšej rodiny (napr. stará mama) Prosím, keďže ide o pracovný deň, v doobedných hodinách sa zapisujte tí, čo ste doma. Na adoráciu môžete prísť kedykoľvek vám to bude vyhovovať, môže sa tam stretnúť aj viac rodín, len prosím čas, na ktorý sa zapíšete berte záväzne, aby sa nestalo že Pán Ježiš ostane sám. Viac informácií je vzadu na bulletinoch.
  • Dnes je zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • Aktivita anjel zo začiatkom na prvú Adventnú nedeľu.
  • Spovedať chorých a nevládnych k vianociam budem v utorok 17.12.2019 doobeda. Môžete ich zapísať do zoznamu vzadu na stolíku kde nezabudnite napísať aj tel. kontakt.
  • Prvé sv. prijímanie bude vo Vígľaši 10.5.2020 a vo Zvolenskej Slatine 17.5.2020. Viac info na faraslatina.sk.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár