Farské oznamy 33. týždeň cez rok C – Krista Kráľa

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 34. cezročnom týždni rok C
25.11 – 1.12.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
25.11.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jana Maliniaková
+ Ladislav Holec a Veronika Ďuríková
Pondelok 34. týždňa cez rok
Utorok
26.11.2019
17:00
Vígľaš
+ rodičia Emília a Ondrej Utorok 34. týždňa cez rok
Streda
27.11.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Anna a Ondrej Streda 34. týždňa cez rok
Štvrtok
28.11.2019
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Juraja a Emílie Štvrtok 34. týždňa cez rok
Piatok
29.11.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Ľalík, 35. výr. Piatok 34. týždňa cez rok
Sobota
30.11.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Elena Kučerová. 1.výr.   Sv. Ondreja, apoštola (sv)   
 Nedeľa
1.12.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 1. Adventná nedeľa
cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
+ František, 30. výr. a manželka Margita
  • Pozývame Vás na prednášku Mgr. Eleny Šubiakovej na tému našich patrónov sv. Cyrila a Metoda a ich misiu na Slovensku. Príďte si vypočuť fakty a odhaliť poklady, ktoré nám Slovákom boli v minulosti Bohom darované. Prednáška bude v nedeľu 12.2019 o 15:00 v kostole Povýšenia Svätého kríža vo Zvolenskej Slatine.
  • Dnešná nedeľa je Nedeľa Krista Kráľa. V tento deň sa budeme po sv. omšiach pred vyloženou oltárnou sviatosťou modliť modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Končí sa liturgický rok „C“ a začíname prežívať prípravu na Vianoce. Cez advent nás čaká viac možnosti ako sa môžeme pripravovať.
  • Na budúcu 1. adventnú nedeľu si prineste svoje adventné vence, ktoré vám pri sv. omši požehnám.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • Prvé sv. prijímanie bude vo Vígľaši 10.5.2020 a vo Zvolenskej Slatine 17.5.2020. Viac info na faraslatina.sk.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár