Farské oznamy 28. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 28. cezročnom týždni rok C
14.10 – 20.10.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
14.10.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia a starí rodičia z oboch strán Pondelok 28. týždňa cez rok
Utorok
15.10.2019
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 85 rokov života Milana Hupjana    Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (sp)
Streda
16.10.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Magdaléna a Michal
+ švagor Pavel
Streda 28. týždňa cez rok
Štvrtok
17.10.2019
18:00
Vígľaš
+ manžel Ondrej a rodičia z oboch strán Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (sp)
Piatok
18.10.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a rodičia   Sv. Lukáša, evanjelistu (sv)
Sobota
19.10.2019
8:00
Vígľaš
+ otec a syn Ján Panny Márie v sobotu (ľs)
 Nedeľa
20.10.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  29. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 18 rokov života Laury
  • Dňa 22. septembra sa v Bratislave uskutočnil Národný pochod za život. V súvislosti s pochodom  bol vydaný „Plánovací kalendár katolíckej rodiny“ ktorého výtlačok si môžete prevziať tu v kostole. Odporúčaný dar 10 € bude použitý na úhradu nákladov Národného pochodu za život ako aj  na výdavky a podporu vydavateľa  kalendára.
  • Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN) aj tento rok pozýva zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“. Akcia sa bude konať 18. októbra v piatok večer po sv. omši v kostole vo Zvolenskej Slatine. Pozývam všetky deti, aby sa prišli do kostola pomodliť sv. ruženec. Viac info u p. Péteryovej.
  • Budúca nedeľa je tretia v mesiaci. Tento deň je vyhlásená zbierka na misie. Preto bude pravidelná zbierka na opravu našich kostolov posunutá o týždeň na 27.10.2019.
  • Pravidelná adorácia ktorá býva každý tretí štvrtok v mesiaci sa posúva na piatok 25.10.2019. Adorácia nebude len hodinová ale celonočná. Začne večer po sv. omši a ukončená bude ráno pred sv. omšou o 8:00. Kto by sa chcel zúčastniť, hlavne v nočných hodinách, zapíšte sa vzadu na stolíku, aby kostol a Pán Ježiš v ňom neostal sám.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár