Avízo Katolíckych novín č.40/2019

Reportáž týždňa
Rubrika mapuje deň otvorených dverí v sídle Katolíckych novín na Kapitulskej 5 v Bratislave.

Duchovná obnova
Vysvetľuje, že misionármi máme byť kdekoľvek, aj doma.

Téma
Pri príležitosti začiatku Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorým je tohtoročný október, rubrika ponúka rozhovor s mukačevským eparchom Milanom Šášikom.

Misie
Zameriavajú sa na význam modlitby posvätného ruženca, ale aj na to, ako fungujú rozličné ružencové bratstvá a čo hovoria o sile ruženca tí, ktorí sa ho modlia pravidelne.

Fotoreportáž
Katolícke noviny prinášajú fotoreportáž zo stretnutia s výhercami detskej prázdninovej súťaže Leto s Andrejom; aj fotoreportáž z dňa otvorených dverí v redakcii Katolíckych novín.

Rozhovor
Jana Jurčová z neziskovej organizácie Život bez závislostí rozpráva o problematike spoluzávislosti.

Vložiť komentár