Farské oznamy 26. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 26. cezročnom týždni rok C
30.9 – 6.10.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
30.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 30 rokov manželstva Mariána a Heleny Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
Utorok
1.10.2019
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre vnučky Emku a Kristínku Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi (sp)
Streda
2.10.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jolana a Ondrej a starí rodičia Juliana a Jozef Svätých anjelov strážcov (sp)
Štvrtok
3.10.2019
18:00
Vígľaš
+ Mária Hroncová Štvrtok 26. týždňa cez rok
 Piatok
4.10.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 70 rokov života Márie  Sv. Františka Assiského (sp)
Prvý piatok v mesiaci
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.8 vo Vígľaši
Sobota
5.10.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Stanislav Záslav Panny Márie v sobotu (ľs)
 Nedeľa
6.10.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  27. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Ondrej a Mária Kurčíkoví
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Kostol vo Vígľaši sa bude otvárať 45 min pred sv. omšou, teda o 17:15.
  • Spevokol vo Zvolenskej Slatine pozýva nových mladých členov do svojich radov. Prihlásiť a kontaktovať sa môžete s p. Petrincovou a takto spievať na Božiu slávu.
  • V utorok začína mesiac október, ktorý je považovaný za ružencoví mesiac. V tomto čase môžu získať úplné odpustny tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
    Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 17). Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
  • Vo Vígľaši vzišla iniciatíva duchovnej adopcie bohoslovca z Afriky: Ideálne je keď sa vytvorí skupina okolo 15 ľudí, ktorá z Vígľašskou skupinou bude tvoriť skupinu 30 ľudí, ktorí sa budú modliť a finančne podporovať tohto bohoslovca. Viac informácii u p. Marty Mihalyfiovej.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár