Avízo Katolíckych novín č.37/2019

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, prečo sa bolesti Matky Božej dotýkajú aj nás. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je príležitosťou pripomenúť si, na koho sa obrátiť, ak nás premáha bolesť a cítime sa slabí ju zvládnuť.

Téma týždňa
Prináša rozhovor s psychiatričkou a psychoterapeutkou Soňou Belanskou o tom, čo sa deje s psychikou človeka, keď mu oznámia vážnu diagnózu onkologického ochorenia alebo srdcového infarktu, a ako sa vyrovnať s touto mimoriadne záťažovou situáciou.

Téma
Katolícke noviny sa venujú téme, prečo vznik života nebola náhoda.

Kultúra
Rubrika približuje pestrú paletu kalendárov zo Spolku svätého Vojtecha.

Téma
Predstavuje príbeh mladej slovenskej matky Pauly Mokrej, ktorý je ako puzzle. Všetko do seba zapadá. Každá situácia v živote má svoje miesto vo výslednom obraze. Náhody neexistujú.

Vložiť komentár