Farské oznamy 24. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 24. cezročnom týždni rok C
16.9 – 22.9.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
16.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Zdenka Benkovská Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov (sp)
Utorok
17.9.2019
18:00
Vígľaš
+ Jozef, Jolana a Monika Utorok 24. týždňa cez rok
Streda
18.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Peter a Katarína Hriňoví Streda 24. týždňa cez rok
Štvrtok
19.9.2019
18:00
Vígľaš
+ dcéra Silvia Štvrtok 24. týždňa cez rok
Piatok
20.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Pavel, nedožitých 100 rokov Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol. muč. (sp) 
Sobota
21.9.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ida, 4. výr. Sv. Matúša, apoštola evanjelistu (sv)
 Nedeľa
22.9.2019
8:00
Vígľaš
+ Anna a Ján Budáčoví a starí rodičia z oboch strán  25. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Vo štvrtok o 19:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.
  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a slávení dnešnej slávnosti. Úprimné Pán Boh zaplať.
  • V nedeľu 22.9.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Z Detvy sa plánuje objednať autobus, ktorý zavezie aj privezie záujemcov na pochod a domov. Zisťuje sa záujem, tak kto by mal záujem o tento spôsob prepravy, zapíšte sa vzadu na stolíku. Nezabudnite tam napísať aj vás mobilný kontakt, aby som vás vedel informovať, či bude dosť záujemcov a či sa autobus objedná.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár