Farské oznamy 23. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni rok C
9.9 – 15.9.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
9.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ján a Mária Výbohoví Pondelok 23. týždňa cez rok
Utorok
10.9.2019
18:00
Vígľaš
+ brat Pavol a brat Ján Utorok 23. týždňa cez rok
Streda
11.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Milan a syn Peter Streda 23. týždňa cez rok
Štvrtok
12.9.2019
18:00
Vígľaš
+ rodičia Peter a Magdaléna a brat Peter Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľs)
Piatok
13.9.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Eleny Sádovskej Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (p) 
Sobota
14.9.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 90 rokov života Anny Cuhaničovej Povýšenie Svätého Kríža (sl)
 Nedeľa
15.9.2019
8:00
Vígľaš
+ Viera Sedembolestnej Panny Márie, Partónky Slovenska
(sl)
Slávnosť Povýšenie Svätého Kríža, partocínium farského kostola
10:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Patrocínium farského kostola „Povýšenia Svätého Kríža“ vo Zvolenskej Slatine oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 15.9.2019 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnené tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.
  • Podmienky adopcie bohoslovca z Afriky: krátka vďaka s prosbou za Božiu pomoc a finančný príspevok na štúdium. Ak by sa do adopcie zapojilo 30 farníkov, študijný príspevok by bol 1,70€/mesiac alebo 20 €/rok. Dopísať sa možno na zoznam v predsieni kostola. Viac informácii u p. Halajovej.
  • V nedeľu 22.9.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Viac informácii na nástenke a web stránke https://pochodzazivot.sk/.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár