Farské oznamy 20. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 20. cezročnom týždni rok C
19.8 – 25.8.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
19.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Pondelok 20. týždňa cez rok
Utorok
20.8.2019
18:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (sp)
Streda
21.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Sv. Pia X., pápeža (sp)
Štvrtok
22.8.2019
18:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta Panny Márie Kráľovnej (sp)
Piatok
23.8.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Piatok 20. týždňa cez rok
Sobota
24.8.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Sv. Bartolomeja, apoštola (sv)
 Nedeľa
25.8.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 21. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 40 rokov Jany a 50 rokov života Pavla a za zdravie a BP pre ich rodiny
  • Na základe prosby a žiadosti našich kostolníkov Vojtecha a Anky, hľadáme nových kostolníkov pre kostol vo Vígľaši.
  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní festivalu „Vo farskej záhrade.“ Bol to požehnaný čas oslavu Boha a nášho požehnania. Všetkým Vám úprimné Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár