Farské oznamy 17. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 17. cezročnom týždni
27.7. – 2.8.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
27.7.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej, Zuzana a Emília Sv. Gorazda a spoločníkov (sp)
Utorok
28.7.2015
18:00
Vígľaš
+ Mária Kamenská1. výročie Féria
Streda
29.7.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Marcinekovi, + brat,+ Margita, + Martin  Sv. Marty (sp)
Štvrtok
30.7.2015
18:00
Vígľaš
+ Ľudmila Pašková20. výročie a + Ján Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice (ľs)
Piatok
31.7.2015
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Margitu k jej jubileu 88 rokov Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (sp)
Sobota
1.8.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Anton Sv. Alfonza Márie de´Liguori, (sp)

Nedeľa

2.8.2015
7:45
Vígľaš
+ Peter Kminiak   18. nedeľa v cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Farnosť Banská Bystrica – Katedrála nás pozýva na príjemné posedenie pri nedeľných chvíľkach kresťanskej poézie. Program akcie a viac informácii nájdete na nástenke a web stránke farnosti.
  • Budúca nedeľa je 18. v cezročnom období a taktiež prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine.
  • Úmysly sv. omší si môžete zapisovať u mňa po sv. omšiach alebo na fare v kancelárii.

 

  • Ekonomické oznamy:
    Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 88,94 €, Vígľaš: 88,94 €
    Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 30€, 50€ a 50€

 

Vígľaš –  nedeľné čítania Strelcová a Mesíková

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár