Avízo Katolíckych novín č.30/2019

Reportáž týždňa
Katolícke noviny ponúkajú reportáž z duchovných cvičení, ktoré môžu byť dovolenkou pre dušu.

Duchovná obnova
Rubrika vysvetľuje, že dnešná spoločnosť by si mala brať príklad z rodičovstva svätých Joachima a Anny.

Téma
Predstavuje Inštitút profesionálneho rodičovstva.

Rozhovor
Katolícke noviny sa rozprávajú s Milom Daníškom, ktorý ako prvý Slovák prešiel Pacifickú hrebeňovku, ktorá vedie z Mexika cez Spojené štáty americké do Kanady.

Listáreň
Odpovedá na otázku o získaní úplných odpustkov.

Vložiť komentár