Avízo Katolíckych novín č.28/2019

Reportáž týždňa
Katolícke noviny mapujú celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorá sa konala 5. júla v Nitre.

Duchovná obnova
Približuje význam svätého Benedikta z Nursie pre Európu.

Téma
Rubrika prináša rozhovor so 78-ročnou lekárkou Annou Uhrovou, ktorá svoj život zasvätila skautingu.

Reportáž
Pozýva do latinskoamerickej Kolumbie.

Listáreň
Odpovedá na otázku, ako je to s Kristovou božskou a ľudskou prirodzenosťou.

Misie a rozvoj
Rubrika upozorňuje na odvrátenú tvár smartfónov i tabletov, za ktorými sa môže skrývať obrovské ľudské utrpenie a ekologická devastácia.

Vložiť komentár